Idea krajowa. Antologia

Падрыхтаванае да друку новае выданне Інстытута “Палітычная сфера” Краёвая ідэя: канец ХІХ пачатак ХХ стагоддзя. Анталогія. – “Палітычная сфера”, 2014. #07-WILNO-[city_lt]

Прадстаўляем вашай увазе змест і тэксты.

 

aaa3

ПА-БЕЛАРУСКУ

ЛІТОЎСКАМОЎНЫ ПЕРАКЛАД

Dokumenty polityczne. Stronnictwo Krajowe Litwy i Białejrusi. Program podstawowy (pdf)

Roman Skirmunt Głos przeszłości i potrzeba chwili (pdf)
Roman Skirmunt Odezwa Stronnictwa Krajowego Białej Rusi Litwy (pdf)
Roman Skirmunt W obronie idei (pdf)

Konstancja Skirmuntt O prawdę i zgodę z powodu głosu Litwinów do magnatów, obywateli i szlachty na Litwie i odpowiedzi młodego szlachcica litewskiego (pdf)
Konstancja Skirmuntt Gloria Dei suprema lex esto! (pdf)
Konstancja Skirmuntt Nasza “tutejszość” (pdf)
Konstancja Skirmuntt Czego  nam w rdzennej Litwie niezbędnie potrzeba (pdf)
Konstancja Skirmuntt Dla czego Stronnictwo Krajowe potrzebne jest Litwie i Białejrusi? (pdf)
Konstancja Skirmuntt Stronnictwo Krajowe Litwy i Białejrusi (pdf)
Konstancja Skirmuntt Czasopismo litewskie w języku polskim w Wilnie (pdf)
Konstancja Skirmuntt Idea Jagiełłońska – a polityka kresowa (pdf)

Józef Albin Herbaczewski Odrodzenie Litwy wobec idei polskiej (pdf)

Bolesław Jałowiecki  Litwo, Ojczyzno nasza… (pdf)
Bolesław Jałowiecki  Litwa i jej potrzeby. Narodowy katechizm Litwy (pdf)

Michał Römer [Od Redakcyi] (pdf)
Michał Römer Demokracyja i rozwój narodowościowy (pdf)
Michał Römer Dobre w złem (pdf)
Michał Römer O kraju naszym (pdf)
Michał Römer Stanowisko obywatelskie (pdf)

Tadeusz Wróblewski Sejmy prowincyonalne i obrona praw mniejszóści (pdf)

Edward von Ropp Program Stronnictwa Konstytucyjno-katolickiego  na Litwę i Białoruś (pdf)

Akeksandr Lednicki Po wyborach (pdf)

Witold Żukowski Polacy i Białorusini (pdf)

Anton Łuckiewicz Do czytelników (pdf)
Anton Łuckiewicz Краёвае становішчэ (pdf)
Anton Łuckiewicz Национальные течения и демократия (pdf)
Anton Łuckiewicz Край i народ (pdf)

Ludwik Chomiński Błędy (pdf)

Stanisław Swianiewicz Federalizm (pdf)
Stanisław Swianiewicz Obywatel W. Ks. Litewskiego (pdf)
Stanisław Swianiewicz Grzechy polityki polskiej (pdf)
Stanisław Swianiewicz Idea krajowości (pdf)
Stanisław Swianiewicz Nasze stanowisko (pdf)

Władysław Tołoczka O krajowości (pdf)

Ludwik Abramowicz Dwie drogi (pdf)
Ludwik Abramowicz Stanowisko krajowe a ideja narodowa (pdf)
Ludwik Abramowicz In Hoc Signo Vinces! (pdf)
Ludwik Abramowicz Trzydziestolecie ideologji krajowej (pdf)

Józef Mackiewicz Idea dwóch frontów (pdf)

Kazimir Šafnahieĺ Da našaj krajowaj intelihencii (Adkrytaje piśmo) (pdf)

W rocznicę śmierci ś.p. Ludwika Abramowicza 
(Dyskusja o  idei krajowej na łamach “Gazety codziennej”)

Zygmunt Jundziłł Tragedja idei (pdf)
Michał Römer Niema Ludwika Abramowicza (pdf)
Zofja Abramowiczówna Kilka słów o idei krajowej (pdf)

Check Also

Зімовы лагер дэмакратыі – 2024

«Дэмакратыя і тэхналогіі: лічбавыя інструменты і еўрапейскія каштоўнасці» (15-21 лютага 2024 г., Вільня, Літва) Цэнтр ...