Працоўныя матэрыялы Шостага Міжнароднага Кангрэса

Інфо (pdf)

Змест (pdf) / Contents (pdf)

Раздзел 1. Палітычныя і сацыяльныя інстытуты

[spoiler show=”Abstract”]Павел Баркоўскі. Прапаганда як эфектыўны сродак маніпулявання свядомасцю
індывідаў і масы ў канцэпцыі Жака Элюля 18 (pdf)

Татьяна Бурак. Конструирование идентичности в фотографиях путешественника 23 (pdf)

Ірына Вашко. Праблемы вызначэння прыярытэтаў міграцыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь 27 (pdf)

Ирина Сидоренко. Трансформация войны в современном мире 33 (pdf)

Елена Шкурова. Социальные особенности религиозного населения Республики Беларусь 38 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 2. Беларуская эканоміка: шляхі выхаду з крызісу

[spoiler show=”Abstract”]Александр Маляренко. Создание интегрированных структур как путь повышения
экспортного потенциала строительного комплекса Республики Беларусь 46 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 3. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага

[spoiler show=”Abstract”]Алла Бортникова. Города Волыни на Магдебургском праве в составе Великого
княжества Литовского (XV – 60-е годы XVI века) 52 (pdf)

Вольга Клецкіна. Кантракты з артыстамі тэатра Радзівіла ў XVIII – пачатку XIX стагоддзя як гістарычная крыніца 56 (pdf)

Алексей Мартынюк. Литва и Русь в сочинениях Энея Сильвия Пикколомини 60 (pdf)

Андрэй Шулаеў. Вексілалагічная спадчына Рэчы Паспалітай XVI–XVIII стагоддзяў у расійскіх трафейных калекцыях 65 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 4. Гісторыя ідэй, інтэлектуальныя традыцыі

[spoiler show=”Abstract”]Вікторыя Бурсевіч. Праблемы ды супярэчнасці рэалізацыі біяэтыкі і правоў пацыента ў Беларусі 72 (pdf)

Андрей Киштымов. Западнее западнорусизма: Александр Цвикевич и беларусско-польские отношения 77 (pdf)

Геннадий Королёв. Беларусское национальное движение в оценках Леона Василевского 81 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 5. Гісторыя Беларусі XIX i XX стагоддзяў

[spoiler show=”Abstract”]Ілья Запрудскі. Тэрытарыяльная трансфармацыя апрацоўчай прамысловасці
ў БССР у пасляваенны перыяд 86 (pdf)

Віктар Кахновіч. Маёнткі на Піншчыне ва ўмовах абмежаванага рэжыму Расійскай Імперыі (1860–1890-я гады) 91 (pdf)

Ольга Ковалевская. Повседневная жизнь оккупированного Минска глазами немецких фотографов: по материалам Федерального архива Германии и ЦГКФФА им. Г.С. Пшеничного 96 (pdf)

Сяргей Новікаў. Выжыў у Коўне, каб загінуць у Беларусі: трагічны лёс вязня каўнаскага 9-га форта Гарніка Анатоля Яфімавіча 100 (pdf)

Анатоль Сцебурака. Пляменнікі Тадэвуша Рэйтана: выбар у 1812 і 1830–1831 гадах 104 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 6. Антрапалогія і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны

[spoiler show=”Abstract”]Павел Булаты. Уплыў Арт-суполкі імя Тадэвуша Рэйтана на ўспрыманне спадчыны “мясцовымі” 110 (pdf)

Павел Вайніцкі. Трансфармацыі памяці ў публічнай прасторы: сучасныя мемарыялы Халакосту ў Беларусі 114 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 7. Літаратуразнаўства і лінгвістыка, кніжная культура

[spoiler show=”Abstract”]Анатоль Брусевіч. Тры перыяды ў творчасці Дануты Бічэль 120 (pdf)

Вольга Губанава. Трыёдзь Посная з друкарні Мамонічаў (1609) і яе маскоўскі прататып (1589) 124 (pdf)

Наталия Королёва. Культурно-исторический компонент семантики латиноязычных хронограмм 129 (pdf)

Оксана Кощий. Украинская неолатинистика: достижения и перспективы 134 (pdf)

Оксана Ника. Диалогизм «простомовных» полемических текстов конца XVI – начала XVII века 138 (pdf)

Вольга Пракапчук. Вытокі тэорыі тропаў у арэале Slavia Orthodoxa 143 (pdf)

Максім Пуранок. Медыка-сацыяльны дыскурс аповесці Тадэвуша Даленгі-Мастовіча “Знахар” 148 (pdf)

Наталля Пыско. Пытанні навукова-мастацкага спасціжэння свету ў творчай спадчыне Максіма Багдановіча 153 (pdf)

Паліна Скурко. Кнігі віленскага праваслаўнага брацтва: арэал распаўсюду, сляды чытачоў 157 (pdf)

Алена Цітавец. Гісторыі асобнікаў віленскіх Евангелляў напрастольных XVI стагоддзя 162 (pdf)

Анхела Эспіноса Руіс. Матыў смерці ў лірыцы Міхася Стральцова (Беларусь) і Анхела Гансалеса (Іспанія) 167 (pdf)

Іван Ясюк. Літаратурная кананізацыя: на шляху да цэнтра 171 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 8. Развіццё адукацыі і навукі

[spoiler show=”Abstract”]Наталья Агамова, Александр Аллахвердян. Становление демографии науки в структуре науковедения и проблема кадрового спада в российской науке 178 (pdf)

Андрей Лаврухин. Проблема трудоустройства выпускников вузов Беларуси и способы её решения 182 (pdf)

Сяргей Паноў. Адлюстраванне памяці пра Халакост у навучальных дапаможніках па гісторыі Беларусі як сродак фармавання сучаснай гістарычнай культуры 186 (pdf)

Ольга Хромова. Место философии в новой парадигме высшего образования: беларусский и украинский опыт 190 (pdf)

Неонила Цыганок. Проблемы и перспективы изучения истории Холокоста в учреждениях среднего образования Республики Беларусь 196 (pdf)

Татьяна Щелкова. Групповая идентичность как показатель адаптированности студентов младших курсов к новой среде вуза 201 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 9. Сучасныя праблемы захавання культурнай спадчыны беларуска-ўкраінскага Палесся (да 30-годдзя Чарнобыльскай катастрофы)

[spoiler show=”Abstract”]Александр Васянович. Народные метеорологические знания полещуков радиационно зараженных районов (по материалам беларусско-украинского пограничья) 208 (pdf)

Аліна Высоцкая. Прэзентацыя “іншасвету” ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя ў кантэксце наратываў пра сны 213 (pdf)

Надежда Ковальчук. Изучение и сохранение традиционной календарной обрядности регионов Полесья, пострадавших от Чернобыльской катастрофы 217 (pdf)

Елена Кондратюк. Архаичные явления традиционной семьи беларусско-украинского Полесья 222 (pdf) [/spoiler]

Раздзел 10. Традыцыйныя і мадэрныя тэндэнцыі ў лінгвістычнай славістыцы

[spoiler show=”Abstract”]Алег Копач. Пазіцыя дзеяча vs пазіцыя назіральніка ў даследаванні тапонімаў 228 (pdf)

Игорь Королёв. Авто- и гетеростереотипы о кооперативности и вежливости в украинской, русской и литовской коммуникативных культурах 233 (pdf)

Наталля Сівіцкая. Уплыў гендарных стэрэатыпаў і міфалагічных уяўленняў на фармаванне беларускіх народна-дыялектных назваў асобы 238 (pdf) [/spoiler]

Аўтары (pdf) / Authors (pdf)

Мова (pdf) / Language (pdf)

 

 

 

 

 

Check Also

Зімовы лагер дэмакратыі – 2024

«Дэмакратыя і тэхналогіі: лічбавыя інструменты і еўрапейскія каштоўнасці» (15-21 лютага 2024 г., Вільня, Літва) Цэнтр ...