Political Sphere #21 (2) 2013. Intellectual Situation

№21

Палітычная сфера № 21 (2) 2013 (pdf)

Змест (pdf)

Abstracts and Keywords (pdf)
Анатацыі і ключавыя словы (pdf)
Аннотации и ключевые слова (pdf)

 

Інтэлектуальная гісторыя

Іван Новік. Апалагетыка, пошукі саюзнікаў і барацьба за артадоксію ў 1920-я гады. Роля беларускіх савецкіх філосафаў у паўставанні канону савецкага марксізму

Дакумент

О диссертации Али Осам Абед Али Решение Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 13.05.2013 (уводны каментар Андрэя Казакевіча) (pdf)

 

Дыскусія

Інтэлектуальная сітуацыя Беларусі. Апытанне – Алег Манаеў, Сяргей Дубавец, Андрэй Лаўрухін, Алесь Краўцэвіч, Мікалай Лявонаў, Зміцер Майбарада, Аляксей Ластоўскі, Пётра Рудкоўскі, Андрэй Ягораў (pdf)

 

Інтэлектуальная сітуацыя: абставіны і самавызначэнне мыслення

Валянцін Акудовіч. Дыскурс сучаснага беларускага мыслення (pdf)

Татьяна Щитцова. Негативная диалектика освобождения: философия в Беларуси после 1991 года (pdf)

Владимир Мацкевич. Практический разум нашего времени (pdf)

Таццяна Вадалажская. Інтэлектуальная сітуацыя як сітуацыя мыслення (pdf)

Павал Баркоўскі. Інтэлектуальны маніфест тут і цяпер (pdf)

Игорь Подпорин. Как мы мыслим (критические наброски к исследованиям и исследователям общества в Беларуси) (pdf)

Вячеслав Бобрович. Беларусские интеллектуалы – нелюбимое “дитя” в патриархальной “семье” (pdf)

Александр Сарна. “Двойной агент”: интеллектуал на службе у государства (pdf)

 

Рэцэнзіі (палітычныя навукі)

Вадзім Смок. Навука апраўдання аўтарытарызму. Котляров, Игорь и Веруш, Алла (2010). Государственное управление и политическое лидерство: социально-политический анализ (pdf)

Аляксандр Пагарэлы. Спрадвечнае памежжа. Savchenko, Andrew (2009). Belarus – A Perpetual Borderland (pdf)

Вадим Былина. Десоветизация как политический проект. Десоветизация в контексте трансформации беларусского общества (2012) (pdf)

 

Рэцэнзіі (сацыяльныя дысцыпліны)

Аляксей Ластоўскі. Непазбыўныя руіны марксізму. После советского марксизма: история, философия, социология и психоанализ в национальных контекстах (Беларусь, Украина) (2013) (pdf)

Алена Агарэлышава. Вобраз і медыум: паміж навукай і відовішчам. Сарна, Александр (2012). Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуникации: сборник статей (pdf)

 

Рэцэнзіі (гісторыя)

Сяргей Астанковіч. Анталогія палітычнай думкі паспяховага суседа. Літоўская палітычная думка, канец ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя (2013) (pdf)

Сяргей Кузняцоў. “Цярноўнік Крэсаў” вачыма “караняжа”. Chmielewska, Gizela (2010). Cierń Kresowy. Opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie (pdf)

Аляксандр Пагарэлы. Ментальная мапа “іншага”: “усход” праз нямецкую оптыку. Liulevicius, Vejas Gabriel (2009). Th e German Myth of the East. 1800 to the Present (pdf)

Анатоль Вялікі. Заходні погляд на беларусізацыю. Marková, Alena (2012). Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita? (pdf)

 

Аўтары (па-беларуску) (pdf)
Authors (in English) (pdf)

Звесткі пра часопіс (pdf)

Check Also

The new issue of Belarusian Political Science Review (Vol.4 2019)

The new issue of BPSReview (Vol.4 2019) is published. The issue is available here: http://palityka.org/wp-content/uploads/2019/06/BPSReview_V4_2019.pdf