Праграма ІІІ Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі (выніковая версія) / The Program of the III International Congress of Belarusian Studies (final version)

 

Агульная праграма (рэгістрацыя, пленарнае пасяджэнне)/ General program (registration, plenary session) (pdf)

Інфармацыя пра выступоўцаў на пленарным пасяджэнні / Information about speakers at the plenary session (pdf)

Прэзентацыі і публічныя падзеі / Presentations and public events (pdf)

 1. Сучасная беларуская эканоміка: праблемы трансфармацыі/ Contemporary Belarusian Economy: Transformation Problems(pdf)
 2. Палітычныя інстытуты і рэгіянальнае (міжнароднае) супрацоўніцтва/ Political Institutions and International Cooperation (pdf)
 3. Сучаснае грамадства і сацыяльныя дыскурсы/ Contemporary Society and Social Discourses (pdf)
 4. Стратэгіі публічнай палітыкі: дзяржаўнае кіраванне  і грамадзянская супольнасць, адукацыя і навука/ Public Administration, Education, Science and Civil Society (pdf)
 5. “Літва” і “Русь”: коды палітыкі, этнічнасці і канфесійнасці ў ВКЛ XIII—XVII стст./ “Litva” and “Ruś”: Political, Ethnic and Confessional Codes in GDL in the 13th – 17th Century (pdf)
 6. Грамадскія і прававыя традыцыі ВКЛ/ Civic and Legal Traditions of GDL (pdf)
 7. Беларусь у складзе Расійскай імперыі. Беларусы як меншасць і дыяспара у ХХ-ХХІ ст./ Belarus as Part of the Russian Empire. Belarusians as a Minority and Diaspora in the 20th-21st Centuries (pdf)
 8. Станаўленне ўласнай дзяржаўнасці: Беларусь і краіны Цэнтральна-Усходняй Еўропы ў ХХ стагоддзі/ Formation of Statehood: Belarus and the Countries of Central-Eastern Europe in the 20th Century (pdf)
 9. Гарадское жыццё і габрэйская супольнасць у Цэнтральна-Усходняй Еўропе/ Urban Life and the Jewish Community in Central and Eastern Europe (pdf)
 10. Рэлігійныя традыцыі: гісторыя і сучасная трансфармацыя/ Religious Traditions: History and Modern Transformation (pdf)
 11. Гістарычная і этнічная спадчына: праблемы захавання і аднаўлення/ Historical and Ethnic Heritage: Problems of Preservation and Restoration (pdf)
 12. Сучасная беларуская культура і мастацтва ў нацыянальным і рэгіянальным кантэксце/ Contemporary Belarusian Culture and Art in National and Regional Context (pdf)
 13. Гендэрныя правілы ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе/ Gender “Rules” in Central and Eastern Europe (pdf)
 14. Псіхалогія і псіхааналіз у Беларусі: стан, праблемы, перспектывы/ Psychology and Psychoanalysis in Belarus: State, Problems and Prospects (pdf)

Check Also

Зімовы лагер дэмакратыі – 2024

«Дэмакратыя і тэхналогіі: лічбавыя інструменты і еўрапейскія каштоўнасці» (15-21 лютага 2024 г., Вільня, Літва) Цэнтр ...