Абноўленая праграма ІІ-й Міжнароднай канферэнцыі Палітычнай сферы “Аднаўленне Гісторыі…” Рэгістрацыя гасцей да 30 красавіка

канф

ІІ Міжнародная канферэнцыя Інстытута палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

“Аднаўленне Гісторыі: памяць і грамадства ў Цэнтральна-Ўсходняй Еўропе”

3-4 траўня 2013 года, Мінск (Беларусь)

Месца правядзення: Амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі (вул. Захарава, 68) 

 

2nd International Conference of Institute of Political Studies Political Sphere

“Restoration of History: Memory and Society in East-Central Europe”

3-4 May 2013, Minsk (Belarus)

The conference will be held at the Embassy of the Republic of Lithuania (Zacharava st., 68)

 

Арганізатары:

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера” (Літва-Беларусь), Універсітэт Вітаўта Вялікага (Літва), Польскі інстытут у Мінску (Беларусь), Інстытут гісторыі Літвы (Літва), Інстытут Вялікага Княства Літоўскага (Літва), Амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, Інстытут сацыяльных даследаванняў Варшаўскага універсітэта (Польшча).

Organisers:

Institute of Political Studies Political Sphere (Lithuania-Belarus), Vytautas Magnus University (Lithuania), Polish Institute in Minsk (Belarus), Lithuanian Institute of History (Lithuania), Institute of the Great Duchy of Lithuania (Lithuania), Embassy of the Republic of Lithuania in Belarus, Institute of Social Studies at Warsaw University (Poland).


Праграма/Program 

3 траўня/May, 3

 

10.00-10.15 Адкрыццё канферэнцыі. Вітальныя словы арганізатараў.

Opening of the conference. Welcoming speech of organisers.

10.15-11.45 Секцыя І (Частка 1). Нацыянальныя вобразы мінулага ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе.

Section I (Part 1). National images of the past in East-Central Europe.

11.45-12.05 Перапынак на каву / Coffee Brake

12.05-12.20 Прэзентацыя Беларускага архіва вуснай гісторыі (Алесь Смалянчук, Ірына Кашталян).

Presentation of Belarusian Archive of Oral History (Alieś Smaliančuk, Iryna Kaštalian)

12.20-14.00 Секцыя І (Частка 2). Нацыянальныя вобразы мінулага ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе.

Section I (Part 2). National images of the past in East-Central Europe.

 

 14.00-15.00 Абед/Lunch.

 

15.00-16.45 Секцыя 2. Паўстанне 1863-64 г. ў памяці і гістарычных наратывах

Section 2. Uprising of 1863-1865 in memory and historical narratives.

16.45-17.00 Перапынак на каву / Coffee Brake

17.00-17.40 Адкрыццё “Дзён Літвы” ў Беларусі (Пры ўдзеле амбасадара Літвы ў Беларусі Эвалдаса Ігнатавічуса).
Opening of “Lithuanian Days” in Belarus (with participation of Evaldas Ignatavičius, Ambassador of the Republic of Lithuania in Belarus).

18.00 – 20.00  Публічная дыскусія “Кастусь Каліноўскі і паўстанне 1863-64 гадоў: канфлікт інтэрпрэтацый 150 гадоў пасля” (гатэль “Crown Plaza ”, зала Princess II, вул. Кірава, 13). Запрошаныя выступоўцы: Алесь Смалянчук, Дарус Сталюнас, Ян Шумскі, Андрэй Ціхаміраў.

Public discussion Kastuś Kalinoŭski and the uprising of 1863-1865: conflict of interpretations after 150 years” (“Crown Plaza” hotel, room Princess II, Kirava st. 13). Invited speakers: Alieś Smaliančuk, Darius Staliūnas, Jan Szumski, Andrej Cichamiraŭ.

 

4 траўня/May, 4

10.00-11.45 Секцыя 3. Агульнае мінулае ці аўтаномныя нацыянальныя гісторыі? Памяць пра ВКЛ у дзяржавах Цэнтральна-Ўсходняй Еўропы.

Section 3. Common past or autonomous national histories? Memory of the GDL in the countries of East-Central Europe.

11.45-12.05 Перапынак на каву / Coffee Brake

12.05-14.00 Секцыя 4. Камуністычнае мінулае паміж пераадоленнем і рэстаўрацыяй у посткамуністычных краінах.

Section 4. Communist past between overcoming and restoration in post-communist countries.

 14.00-15.00 Абед/Lunch.

15.00-17.00 Публічная дыскусія “Ці ёсць супярэчлівасць беларускай і літоўскай візіі гісторыі ВКЛ навуковай і палітычнай праблемай?” (рэстарацыя “NEWMAN”, 2-гі паверх, вул.  Нямігі,  36). Запрошаныя выступоўцы: Алесь Краўцэвіч, Алег Дзярновіч, Дангірас Мачуліс, Русціс Камунтавічус.

Public discussion The controversy of Belarusian and Lithuanian visions of history of the GDL: is it a scientific and political problem?” (“NEWMAN”  restaurant,  the  first  floor,  Niamiha  st.  36). Invited speakers: Alieś Kraŭcevič, Alieh Dziarnovič, Dangiras Mačiulis, Rūstis Kamuntavičius.

Запампаваць праграму: Conference 2013 program_full

 

Зарэгістравацца ў якасці госця канферэнцыі можна да 30 красавіка, адправіўшы запыт на [email protected]

Check Also

Аналітычная папера пра грамадскія ацэнкі сістэмы адукацыі ў Беларусі

Прадстаўляем вашай увазе аналітычную паперу па выніках сацыялагічнага даследвання, ажыццёўленга ў жніўні 2023 года. У ...