Пятнаццаты нумар часопіса “Палітычная сфера”

cover_politsphere14-1Дата выхаду: 2010

Галоўны рэдактар: Андрэй Казакевіч

Рэдакцыйная Рада: Казакевіч Андрэй — галоўны рэдактар, Ягораў Андрэй — намеснік галоўнага рэдактара, Асадчы Андрэй – асістэнт, Нядзвецкі Міхаіл – вэб-рэдактар, Чарныш Вольга – дарадца рэдакцыі, Васілевіч Наталля – сябра Рады, Кузняцоў Сяргей – сябра Рады, Крывалап Аляксей – сябра Рады, Мельянцоў Дзяніс – сябра Рады, Чавусаў Юры – сябра Рады.

Заснавальнік і выдавец – Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера»

ISSN: 1819-3625

Copyright © 2010 by Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера»

___________________________________________________________________________________________

Змест

Abstracts and Кey Words

Анатацыі і ключавыя словы

Аннотации и ключевые слова

Інстытуты незалежнасці

Ніколь Галіна. Украіна: рэвізія нацыі. Прэзідэнты Украіны ды іх разуменне палітыкі ідэнтычнасці

Андрэй Казакевіч. Беларускі парламент эпохі незалежнасці: эвалюцыя дэпутацкага корпусу, 1990-2010 гады

Ирмина Матоните, Виктор Мартинович. Россия, Турция и США как внешние угрозы единству Европейского союза: анализ представлений национальных элит

Ідэя незалежнасці

Алег Дзярновіч. Грамадская думка ў Беларусі 1960-х-1970-х гадоў: гісторыя, нацыя і незалежнасць

Сяргей Богдан. Незалежнасць і знешняя палітыка: візія беларускіх нацыянал-дэмакратаў, канец 1980-х – 1995 гг. (прыклад Зянона Пазьняка)

Гісторыя ідэяў

Ирина Михеева. Консервативные исследования в политическом и интеллектуальном поле современной России

Выбары і партыйныя сістэмы

Аляксандр Шамякін. Станаўленне інклюзіўнай партыйнай сістэмы ў Расійскай Федэрацыі (1999-2008)

Міхаіл Нядзвецкі. Узровень вэб-актыўнасці кандыдатаў на мсяцовых выбарах 2010 года (Мінск)

Рэцэнзіі (politics and political science)

Аляксей Ластоўскі. Крызіс веды пра Беларусь. Bekus, Nelly (2010). Struggle Over Identity. The Official and the Alternative “Belarussiannes”. Budapest: Central European University

Віктар Кавалёў. Решетников, С.В. (2009). Политическая наука в БГУ: теоретико-методологические и прикладные аспекты. Минск: БГУ

Таццяна Чыжова. Пра некаторых дэпутатаў незалежнасці… Сяргей Навумчык, Зянон Пазьняк (2010). Дэпутаты незалежнасці. Варшава, Нью-Ёрк, Вільня: “Беларускія Ведамасьці”

Уладзіслаў Іваноў. Беларусь, спружыны адной дыктатуры. Lallemand, J.-C., Symaniec, V. (2007).Biélorussie,mécanique d’une dictature

Рэцэнзіі (international relations)

Сяргей Богдан. У тумане знешняй палітыкі Беларусі. Улахович, В.Е. (2010). Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991-2005)
Дзяніс Мельянцоў. Украінска-беларускія адносіны: несістэмны падыход. Вдовенко, С.М. (2010).Україна-Білорусь: взаємовідносини на перехресті перемін

Рэцэнзіі (sociology, urban studies)

Сергей Любимов. Urban studies и проблема инноваций. Постсоветские столицы: Минск, Вильнюс,Баку (2009). Под общей редакцией Й.Терборна

Наталля Васілевіч. Моладзь:даследаванне веры. Юдин, В.В. (2009). Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси

Сергей Любимов. Пространственное воображение и правила игры. Игра в города: по материалам экспедиций в малые города Беларуси (2009). Сост., науч. ред. Т. Водолажская

Інфармацыя пра аўтараў

Authors

Check Also

Зімовы лагер дэмакратыі – 2024

«Дэмакратыя і тэхналогіі: лічбавыя інструменты і еўрапейскія каштоўнасці» (15-21 лютага 2024 г., Вільня, Літва) Цэнтр ...