Anthology of the regionalist idea of the late 19th – early 20th centuries

A new publication of the “Political Sphere” Institute The Regionalist Idea in the Late 19th – Early 20th Centuries. Anthology. – “Political Sphere”, 2014 is prepared for printing. logoIP

The contents along with the texts in electronic format are available for your attention.

Краёвая ідэя

W JĘZYKU POLSKIM (АРЫГІНАЛЬНЫЯ ТЭКСТЫ)

Праграмныя дакументы. Краёвая партыя Літвы і Беларусі (pdf)

Раман Скірмунт Голас мінулага і патрэбы сучаснасці (вытрымкі) (pdf)
Раман Скірмунт Адозва Краёвай партыі Беларусі і Літвы (pdf)
Раман Скірмунт У абарону ідэі (pdf)

Канстанцыя Скірмунт Пра згоду і ісціну з нагоды звароту літоўцаў да магнатаў, грамадзян і шляхты ў Літве і адказу маладога літоўскага шляхціча (pdf)
Канстанцыя Скірмунт Gloria Dei suprema lex esto! (pdf)
Канстанцыя Скірмунт Наша «тутэйшасць» (pdf)
Канстанцыя Скірмунт Што нам абавязкова патрэбна ў карэннай Літве (pdf)
Канстанцыя Скірмунт Навошта Краёвая партыя патрэбная Літве і Беларусі? (pdf)
Канстанцыя Скірмунт Краёвая партыя Літвы і Беларусі (pdf)
Канстанцыя Скірмунт Літоўскае польскамоўнае выданне ў Вільні (pdf)
Канстанцыя Скірмунт Ягелонская ідэя і палітыка на ўскраінах (pdf)

Юзаф Гарбачэўскі Адраджэнне Літвы і польская ідэя (pdf)

Баляслаў Ялавецкі “Літва, наша айчына…” (pdf)
Баляслаў Ялавецкі Літва і яе патрэбы. Нацыянальны катэхізм Літвы (pdf)

Міхал Ромер [Ад рэдакцыі] (pdf)
Міхал Ромер Дэмакратыя і нацыянальнае развіццё (pdf)
Міхал Ромер Добрае ў злым (pdf)
Міхал Ромер Пра наш край (pdf)
Міхал Ромер Грамадзянская пазіцыя (pdf)

Тадэвуш Урублеўскі Правінцыйныя сеймы і абарона правоў меншасці (pdf)

Эдвард фон Роп Праграма Канстытуцыйна-каталіцкай партыі ў Літве і Беларусі (pdf)

Аляксандр Лядніцкі Пасля выбараў (pdf)

Вітольд Жукоўскі Палякі і беларусы (pdf)

Эдвард Вайніловіч Межы Польшчы ў 1771 і 1920 гадах (pdf)

Антон Луцкевіч Да чытачоў (pdf)
Антон Луцкевіч Краёвае становішча (pdf)
Антон Луцкевич Нацыянальныя плыні і дэмакратыя (pdf)
Антон Луцкевіч Край i народ (pdf)

Людвік Хамінскі Памылкі (pdf)

Станіслаў Свяневіч Федэралізм (pdf)
Станіслаў Свяневіч Грамадзянін Вялікага Княства Літоўскага (pdf)
Станіслаў Свяневіч Грахі польскай палітыкі (pdf)
Станіслаў Свяневіч Ідэя краёвасці (pdf)
Станіслаў Свяневіч Наша пазіцыя (pdf)

Уладзіслаў Талочка Пра краёвасць (pdf)

Людвік Абрамовіч Два шляхі (pdf)
Людвік Абрамовіч Краёвая пазіцыя і нацыянальная ідэя (pdf)
Людвік Абрамовіч In Hoc Signo Vinces! (pdf)
Людвік Абрамовіч Трыццацігоддзе краёвай ідэалогіі (pdf)

Юзаф Мацкевіч Ідэя двух франтоў (pdf)

Казімір Шафнагель Да нашай краёвай інтэлігенцыі (Адкрытае пісьмо) (pdf)

У гадавіну смерці Людвіка Абрамовіча
(дыскусія пра краёвую ідэю на старонках “Gazety codziennej”)
Зыгмунт Юндзіл Трагедыя ідэі (pdf)
Міхал Ромэр Няма Людвіка Абрамовіча (pdf)
Зоф’я Абрамовіч Некалькі слоў пра краёвую ідэю (pdf)

Check Also

The new issue of Belarusian Political Science Review (Vol.4 2019)

The new issue of BPSReview (Vol.4 2019) is published. The issue is available here: http://palityka.org/wp-content/uploads/2019/06/BPSReview_V4_2019.pdf

Яндекс.Метрика