2008-2010 – Праекты нацыі і ідэнтычнасці. 1990-2008 гг.

Ставілася мэтай вылучэнне, апісанне і аналіз найбольш рэпрэзентатыўных канцэпцый нацыянальнай ідэнтычнасці, што існуюць у публічнай прасторы Беларусі.

Даследчая група: Аляксей Дзермант, Андрэй Казакевіч, Аляксей Крывалап, Аляксей Ластоўскі.

Даследаванне ажыццяўлялася ў 2008-2010 гг. Спачатку праводзілася пры падтрымцы Carnegie Corporation, але ў выніку было завершана інстытутам самастойна.

Публікацыі па выніках даследчага праекта:

Андрэй Казакевіч. Канцэпцыі (ідэі) беларускай нацыі ў перыяд незалежнасці, 1990-2009 // Палітычная сфера, 2010, №14: 21-40.

Аляксей Ластоўскі. Русацэнтрызм як ідэалагічны праект беларускай ідэнтычнасці // Палітычная сфера, 2010, №14: 58-79.

Andrej Kazakievič (Andrei Kazakevich). Concepts (Ideas) of the Belarusian Nation since Gaining Independence (1990–2009) // Belarusian Political Science Review, 2011, #1: 47-68.

Aliaksiej Lastoŭski (Aliaksei Lastouski). Russo-Centrism as an Ideological Project of Belarusian Identity // Belarusian Political Science Review, 2011, #1: 47-68

Алексей Ластовский. Русский национализм как идеологический проект белорусской идентичности // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2011. №2. – С. 187-209.