Палітычная гісторыя

Андрэй Ягораў Палітычная гісторыя… // “Палiтычная сфера” №8, 2007 с.123-127
ISSN 1819-3625


Abstract
Дадзены тэкт — рэцэнзія на кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі» (пад рэдакцыяй В. Булгакава). Адзначаныя стылістычная неаднароднасць, адсутнасць лагічнай цэльнасці, храналагічная непаслядоўнасць з’яўляюцца вынікам кампіляцыйнага характару гэтай кнігі, дзе аналізуецца эвалюцыя беларускай дзяржавы і палітычнага рэжыму на Беларусі рознымі аўтарамі. У рэцензіі звяртаецца ўвага на публіцыстычнасць большасці тэкстаў, спекулятыўнасць аўтарскіх разваг і высноў. Выданне можа быць добрым факталагічным даведнікам па палітычнай гісторыі сучаснай Беларусі, але не прэтэндуе на строгую навуковасць і дысцыплінарную вытрыманасць.

Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі / Пад рэд. В. Булгакава. — Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2006.

Kлючавыя словы:
рэцензія, палітычная гісторыя, найноўшая гісторыя Беларусі, эвалюцыя беларускага палітычнага рэжыму, эвалюцыя беларускай апазіцыі, выбары
Пастаянная спасылка на поўны тэкст артыкулу:

Андрэй Ягораў Палітычная гісторыя… // “Палiтычная сфера” №8, 2007 с.123-127

Check Also

Восьмы нумар часопісу “Палітычная сфера”

З’явіўся восьмы нумар часопісу “Палітычная сфера”. Тэма нумару “Зямля і прастора”.