Сацыялогія рэлігіі як прадукт палітычнай ідэалогіі

Наталля Васілевіч Сацыялогія рэлігіі як прадукт палітычнай ідэалогіі // “Палiтычная сфера” №7, 2006 с.88-97
ISSN 1819-3625
Рэцэнзія на кнігу Дз. Безнюка «Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь (социологический аспект)». Минск: РИВШ, 2006. 216 с.).

Abstract
Артыкул уяўляе з сябе падрабязны разгляд кнігі Дз. Безнюка «Государственно-конфессиональные
отношения в Республике Беларусь (социологический аспект)». Таксама аналізуюцца тэарэтыка-метадалагічныя праблемы, якія паўстаюць пры даследаванні феномена дзяржаўна-канфесійных стасункаў: перш за ўсё, цяжкасць вызначэння самога прадмета даследавання. Аўтар ставіць на мэце не толькі крытычны разгляд не толькі названай працы, але і цэлай традыцыі падобных тэматычных даследаванняў, што склалася ў беларускай гуманістыцы.

Ключавыя словы:
рэлігія, Бязнюк, государственно-конфессиональные отношения, рэлігія ў Беларусі, дзяржаўна-канфесійныя стасункі, Праваслаўная царква, сацыялогія рэлігіі.

Пастаянная спасылка на поўны тэкст артыкулу:

Наталля Васілевіч Сацыялогія рэлігіі як прадукт палітычнай ідэалогіі // “Палiтычная сфера” №7, 2006 с.88-97

Check Also

Сёмы нумар часопісу “Палiтычная сфера”

З’явіўся сёмы нумар часопісу “Палітычная сфера”. Тэма нумару “Rethinking Elections”.