Агляд кнiг

“Гісторыя беларускай думкі” – том другі

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі. Том 2. Протарэнесанс і Адраджэнне. Мн., 2010. 840 с.

Далей »

Канстанцыя Скірмунт і палітычная думка Літвы і Беларусі

Dariusz Szpoper (2009). Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851–1934). Arche. Gdańsk. S. 487.

Далей »

Тэорыя і метадалогія асобнай кафедры

Решетников, C.В. (2009). Политическая наука в БГУ: теоретико-методологические и прикладные аспекты. Минск: БГУ. 175 с.

Далей »

Пра некаторых дэпутатаў незалежнасці…

Сяргей Навумчык, Зянон Пазьняк (2010). Дэпутаты незалежнасьці. Варшава, Нью-Ёрк, Вільня: «Беларускія Ведамасьці», Таварыства беларускай культуры ў Летуве, 304 с.

Далей »

Кепская гульня: расійска-беларускія адносіны ў 1991-2008 гг.

Adam Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991 – 2008, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008

Далей »

У тумане знешняй палітыкі

В.Е. Улахович. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991-2005). Минск: Харвест, 2010. - 352 с.

Далей »

Дослед беларускага нацыяналізму

Астапенка А. Игде зродилися иускормлены суть по Бозе. Дослед беларускага нацыяналізму / Анатоль Астапенка. – Санкт-Пецярбург: “Невский Простор”, 2010. – 734 с.

Далей »

Бунт тутэйшых супраць нацыі

Юлия Чернявская. Белорусы. От тутэйшых - к нации. - Мн.: ФУАинформ, 2010. - 512 с.

Далей »

Расія як хвароба, літаратура як зло

Эва М. Томпсан. Песняры імперыі: расійская літаратура і посткаланіялізм / пераклад з англ. мовы Т. Нядбай. - Мн.: Медыясонт, 2009.

Далей »

Несістэмныя ўводзіны ў тэорыю палітычных сістэм

Антонович Н. А. Теория политических систем: учеб. пособие. - Минск, 2008. - 208 с.

Далей »

Гісторыя беларуска-малдаўскіх узаемаадносін

Кошалеў М.К., Папоўская Т.А. Гісторыя беларуска-малдаўскіх узаемаадносін. – Мінск: “Беларуская навука” 2009, - 187 с.

Далей »

Ваххабитский ислам: от возрождения и реформ до всемирного джихада

Осенью 2009 года издательство «Ладомир» (Москва) планирует выпустить русский перевод книги Делонг-Бас Н.Дж. «Ваххабитский ислам: от возрождения и реформ до всемирного джихада» (DeLong-Bas N.J. Wahhabi Islam. From Revival and Reform to Global Jihad. - Oxford: Oxford University Press, 2004. - 370 p.).

Далей »

Имперская идея в Великобритании

Глеб, М.В. Имперская идея в Великобритании (вторая половина ХІХ в.) Минск: Белорусская наука, 2007. Нягледзячы на тое, што імперыя, як форма дзяржаўнага ўтварэння зараз амаль паўсюдна саступіла месца нацыянальным дзяржавам, імперская тэматыка і сёння не згубіла сваёй актуальнасці для даследчыкаў. Больш за тое, размыванне нацыянальнага суверэнітэту, абумоўленае сучаснымі працэсамі глабалізацыі і выкліканыя імі супярэчнасці ў сістэме міжнародныых адносін, прывялі да ...

Далей »
Яндекс.Метрика