Агляд кнiг

Прыцягненне Другога свету

Часопіс Ab Imperio. 2011. #2. Агляд падрыхтаваны супрацоўнікам Інстытута палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”, кандыдатам сацыялагічных навук Аляксеем Ластоўскім.

Далей »

Пасля выбараў, напярэдадні крызісу – аналітыка і прагнозы ад “Беларускага штогодніка – 2010”

Белорусский ежегодник. Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь. - Минск, 2010. - 438 с. / сост. и ред. А. Паньковский, В. Костюгова.

Далей »

Крызіс веды пра Беларусь

Bekus Nelly. Struggle Over Identity. The Official and the Alternative “Belarusianness”. – Budapest: Central European University, 2010.

Далей »

Сучасная савецкая апалагетыка

Резник, А.Н. (2011). "От БССР к СССР. Исследования по истории формирования и развития белорусской государственности на Советской основе (Вторая половина 1918 - конец 1922 гг.)". Минск: "Энциклопедикс".

Далей »

Беларусь в ХХ веке: нетрадиционное представление истории

Беларусь в ХХ веке: нетрадиционное представление истории: Монография / Под ред. Сидорцова В.Н. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 272 с.

Далей »

Беларусь, спружыны адной дыктатуры

Lallemand, J.-C., Symaniec, V. (2007). Biélorussie, mécanique d'une dictature. Les petits matins, Paris, 255 pages.

Далей »

У ідэалагічным працэсе: неўтаймаваная плынь фактаў і ідэй

Слука, О. Г. (2010). Идеологические процессы в Беларуси. Минск: РИВШ. 220 с.

Далей »

Рэцэнзія на кнігу Ц. Снайдэра “Bloodlands. Europe between Hitler i Stalin”

Па просьбе аўтара скарочаная версія рэцэнзіі на кнігу Ц. Снайдэра знята з сайта. Плануецца, што поўная версія рэцэнзіі будзе надрукавана ў № 16 часопіса “Палітычная сфера”.

Далей »

На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы

На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы. – Мн.: Беларуская навука, 2011. – 311 с.

Далей »

Промышленность Беларуси в условиях реформирования и стагнации (1953-1985 гг.)

Сасим (2009), "Промышленность Беларуси в условиях реформирования и стагнации (1953-1985 гг.)" - Минск: Экоперспектива, - 243 с.

Далей »

Разам, але амаль асобна

Іван Монолатій (2010), Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867—1914 рр. Івано-Франківськ, Лілея-НВ, -763 с.

Далей »

Канчатковы Аўганістан беларускай навукі

Кніга Сцяпана Стурэйкі і дацэнта БДУ Уладзіміра Мядзяніка «Афганистан: этнополитический конфликт и проблема перемещенных лиц» выйшла ў менскім выдавецтве «Тесей» у 2009 г.

Далей »

Нацыянальная сітуацыя ў Беларусі на пераломе таталітарных часоў

Лыч, Леанід (2009). Міжнацынальныя дачыненні на Беларусі (верасень 1943 – кастрычнік 1964 г.). Мінск: “Галіяфы”.

Далей »

Беларусь у міжнародных адносінах: погляд з Польшчы

Białoruś w stosunkach międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Далей »

Беларускі слоўнік плагіяту

Шынкароў, В. В., Раманава, С. П. (2011). Беларускі палітычны слоўнік. Мінск: Адукацыя і выхаванне. 576 с.

Далей »

Посткаланіяльная імперыя: Ab Imperio. 2011. #1.

Ab Imperio. 2011. #1. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространнстве.

Далей »

Украінска-беларускія адносіны: спроба комплекснага аналізу

Вдовенко, С.М. (2010). Україна-Білорусь: взаємовідносини на перехресті перемін Чернігів. 448 с.

Далей »

Ад Брэста да БССР

Траццяк, С.А. (2009). Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. Мінск: Беларус. навука. 208 с.

Далей »

Моладзь: даследаванне веры

Юдин, В.В. (2009) Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси. Минск: Издательский центр БГУ. 150 с.

Далей »

Слізкасць аналізу беларускай ментальнасці

Кириенко В. В. (2009) Белорусская ментальность, истоки, современность, перспектывы. Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого

Далей »
Яндекс.Метрика