Агляд кнiг

Кніга пра гісторыю, якой “не было”

Шумскі Ян (2012). Саветызацыя Заходняй Беларусі (1944 – 1953 гг.). Прапаганда і адукацыя на службе ідэалогіі. Беласток-Вільня: Беларускае гістарычнае таварыства –Інстытут беларусістыкі, 326 с. Агляд падрыхтаваў Андрэй Вашкевіч.

Далей »

Літаратуразнаўства як вандроўка

Лявон Юрэвіч. Жанры. Мінск: Кнігазбор, 2013. – 528 с. Агляд падрыхтавала Ганна Кісліцына.

Далей »

Шляхі міжваеннай Уніі

Свирид, А.Н (2012). Униатская церковь в Западной Беларуси (1921-1939 гг.). Брест: БрГУ, 218 с. Агляд падрыхтаваў Айцец Андрэй Крот.

Далей »

Молодежь суверенной Беларуси: штрихи к портрету

Молодежь суверенной Беларуси: штрихи к портрету. /Под ред. Д.М. Булынко, О.В. Иванюто, Д.Г. Ротмана. Минск: Издательский центр БГУ, 2012. 192 с. Агляд падрыхтавала Таццяна Шчурко.

Далей »

«Why Lukashenka?»: Эндрю Уилсон пишет о «последней диктатуре» в Европе

Wilson, Andrew (2011). Belarus. The Last Dictatorship in Europe. New Haven and London: Yale University Press, XII+304 pp. Агляд падрыхтавала Святлана Паляшчук.

Далей »

Польскі вопыт анатоміі імперыяў

Nowak, Andrzej (2008). History and Geopolitics. A Contest for Eastern Europe. Warsaw: PISM, 363 pp. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Пагарэлы.

Далей »

Жарсці вакол штрафбатаў: погляд знутры

Александр Пыльцын (2010). Страницы истории 8-го штрафного батальона Первого Белорусского фронта. Мн., ИВЦ Минфина, 480 с. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Казакоў.

Далей »

Маладосць, ахвяраваная Беларусі

Ляхоўскі Уладзімір (2012). Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2-й палове ХІХ ст. – 1-й палове ХХ ст. (да 1939 г.). Беласток – Вільня: Беларускае гістарычнае таварыства – Інстытут беларусістыкі, 483 с. Агляд падрыхтаваны Андрэем Вашкевічам.

Далей »

«By Now»: и все здесь странно для западного глаза…

ed. Matthias Harder. BY Now. - Berlin: Kehrer Verlag Heidelberg. - 2013.- p. 144. Агляд падрыхтаваны Святланай Паляшчук

Далей »

Хіба ж гэта маладосць? “Цудоўныя гады сабаку пад хвост”

Міхал Вівег. Цудоўныя гады сабаку пад хвост. Пераклад з чэшскай мовы Сяргея Сматрычэнка. - Мінск, І. П. Логвінаў, 2013. - 299 с. - Чэшская калекцыя. Агляд падрыхтаваны Алесяй Серадой.

Далей »

Каліноўскі: аднаўленне сэнсаў

Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі. Матэрыялы VII міжнароднай навуковай канферэнцыі Беларускага Гістарычнага Таварыства, Менск, 25 верасня 2009 г., Менск: Беларускае Гістарычнае Таварыства, Польскі Інстытут у Менску, 2011, 222 с., іл. Агляд падрыхтаваны гісторыкам Андрэем Ціхаміравым.

Далей »

«АРХЭ 2/2013»: Проблемы исторической памяти и исторической политики

«Гістарычная памяць і гістарычная палітыка ў Беларусі» – «ARCHE» № 2 за 2013 год. Агляд падрыхтаваны гісторыкам Аляксеем Братачкіным.

Далей »

Кніга страчаных і нерэалізаваных магчымасцяў

Wilson, Andrew (2011). Belarus. The Last Dictatorship in Europe. New Haven and London: Yale University Press, XII+304 pp. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Пагарэлы.

Далей »

Женское вместо гендерного?

Научно-популярное издание «Гендерный ликбез: брошюра». Е. Минченя, О. Сасункевич (ред.) – Вильнюс: Белорусский дом прав человека, 2013. – 224 с. Агляд падрыхтаваў Ягор Мароз.

Далей »

“Тэатральнае мастацтва”: другі пласт руінаў?

Беларусы / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфii і фальклору імя К. Крапівы ; [аўт. кал. : Р. Б. Смольскі [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка]. — Мінск : Беларус. навука, 2012. — [Т.] 13 : Тэатральнае мастацтва —758 с. Агляд падрыхтаваны Таццянай Арцімовіч.

Далей »

Еврейское наследие из беларусской и польской перспективы

Станоўчыя практыкі захавання і папулярызацыі габрэйскай спадчыны: дапаможнік на аснове польскага і беларускага досведу: [зборнік артыкулаў навукова-практычнай канферэнцыі, г. Брэст, 20―21 жніўня 2011 г.] / пад рэдакцыяй А. Бяляўскай, А. Максімоўскай, А. Сідаровіч. – Варшава: Музей гісторыі польскіх габрэяў, 2012. – 270 с. Агляд падрыхтаваны Аляксеем Братачкіным.

Далей »

Homo Historicus 2012

Homo Historicus 2012. Гадавік антрапалагічнай гісторыі.–Вільня, ЕГУ, 2012.– 526 с. Агляд падрыхтаваны Сцяпанам Стурэйкам.

Далей »

Как воспринимать «арт-нулевые»?

Радиус нуля. Онтология арт-нулевых. Минск, 2000–2010 / под ред. О. Жгировской, О. Шпараги, Р. Вашкевича. – Минск: И.П. Логвинов, 2013 (серия «Новая Еўропа»). – 532 с. Агляд падрыхтаваны Юліяй Фаміной

Далей »

Ментальная мапа “іншага”: “Усход” праз нямецкую оптыку

Liulevicius, Vejas Gabriel (2009). The German Myth of the East. 1800 to the Present. Oxford-New York: Oxford University Press, 292 p. Агляд падрыхтаваны Аляксандрам Пагарэлым.

Далей »

Белкульт в отсутствии стиля: диагнозы от Максима Жбанкова

Жбанков М. NO STYLE. Белкульт между Вудстоком и «Дажынкамi». – Вильнюс: ЕГУ, 2013. – 268 с. Агляд падрыхтаваны Галінай Русецкай.

Далей »
Яндекс.Метрика