Агляд кнiг

Гістарычная палітыка ў ХХІ ст.

Миллер, А, Липман, М (2012). Историческая политика в ХХІ веке. Москва: «Новое литературное обозрение», 648 с. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Пагарэлы.

Далей »

Самакіраванне ў Заходняй Беларусі: разыходжанне рэальнасці з намерамі

Борка, А.І. (2011). Мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання і самакіравання ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). Гродна: ГрДУ, 139 с. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Вабішчэвіч

Далей »

Штодзённае жыццё ўніяцкага святара: цікавая гісторыя “маленькіх людзей”

Лісейчыкаў, Дзяніс (2011). Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720-1839. Мінск: Медысонт, 198 с. Агляд падрыхтаваў айцец Андрэй Крот.

Далей »

Украінскі пошук дамадэрных ідэнтычнасцяў ва ўсходніх славян

Плахій, Сяргей (2011). Рускі Вавілон. Дамадэрныя ідэнтычнасці ў Расіі, Украіне і Беларусі. Беласток- Вільня: Беларускае гістарычнае таварыства-Інстытут беларусістыкі, 300 с. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Казакоў.

Далей »

Эпізоды вялікага жыцця

Верас, Зоська (2013). Я помню ўсё. Успаміны, лісты. Гародня-Wrocław: «Гарадзенская бібліятэка», 475 с. Агляд падрыхтаваў Андрэй Вашкевіч.

Далей »

Міты і сымбалізм польскага дня незалежнасці

Biskupski M. B. B (2012). Independence Day. Myth, Symbol, and the Creation of Modern Poland. Oxford: Oxford University Press, XVI+200 p. Агляд падрыхтавала Любоў Козік.

Далей »

Адукацыйныя падмуркі нацыі

Уладзімір Ляхоўскі. Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918 г.). Вільня - Беласток: Інстытут беларусістыкі - Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. - 340 с. Агляд падрыхтаваў Андрэй Чарнякевіч.

Далей »

Лукаш Дзекуць-Малей: Святое Пісанне і будаванне нацыі

Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі: Зб. матэрыялаў, арт. і дак (2011). Гал. рэд. А.У. Унучак і інш. Брэст: Альтэрнатыва, 200 с.+[8] л. іл. Агляд падрыхтаваў Віктар Кахновіч.

Далей »

Рэцэнзія аб рэцэнзаванні, або аб актуальных праблемах гістарыяграфіі

Анаталь Трафімчык (2010). Пра нашу і вашу гісторыю. Баранавічы, БГА ГА “ТБМ імя Францішка Скарыны”, 144 с. Агляд падрыхтаваў Андрэй Вашкевіч.

Далей »

Генерал Булак-Балаховіч: супярэчлівая рэчаіснасць і міты

Станіслаў Ліс-Блонскі (2012). Балахоўцы. Беласток – Вільня: Беларускае гістарычнае таварыства – Інстытут беларусістыкі, 225 с. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Пагарэлы.

Далей »

Зборнік артыкулаў як паказчык стану рэгіянальнага акадэмічнага асяроддзя

Народы, культуры и социальные процессы на пограничье: материалы Международной научно-практической конференции (Гродно, 22-23 февраля 2010 г.) (2010). Отв. ред Е. М. Бабосов [и др.]. Гродно: Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 417 с. Агляд падрыхтаваў Андрэй Ціхаміраў.

Далей »

Канфесіянальныя “франты”, лініі “культурнага разлому” і “доўгая памяць”

Barbara Skinner (2009). The Western Front of the Eastern Church. Uniate-Orthodox Conflict in 18th-Century Poland, Ukraine, Belarus and Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, XVI+295 pp. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Пагарэлы.

Далей »

«Новая хваля»: першыя спробы асэнсавання

Новая хваля. Беларуская фатаграфія 1990-х. New Wave. Альбом. Серыя «Калекцыя Партызана». Менск, І.П. Логвінаў, 2013. Агляд падрыхтавала Дар’я Амяльковіч.

Далей »

Чаму могуць навучыць нас «адзіночкі»?

Шадрина, А. Не замужем: Секс, любовь и семья за пределами брака. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 240 с. Агляд падрыхтаваны Аленай Талапіла.

Далей »

Анталогія палітычнай думкі паспяховага суседа

Літоўская палітычная думка. Канец ХІХ ‒ пачатак ХХ стагоддзя. Анталогія (2013). Уклад. Андрэй Казакевіч, навук. рэд. Томаш Блашчак. Мінск: Медисонт, 320 с+[6] л. іл.

Далей »

Побыт, варты ўвагі

Бохан Ю., Скеп’ян А (2011). Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV – сярэдзіне XVII стст. Мінск: Беларусь, 271 с. Агляд падрыхтаваны Аляксандрам Казаковым.

Далей »

Ад часоў ВКЛ да Другой сусветнай вайны: новыя гістарычныя даследаванні

Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 38. ‒ 2012. Беласток, 2012. Агляд падрыхтаваў Андрэй Вашкевіч.

Далей »

«Аполитичное» исследование беларусской идентичности

Науменко Л. И. Белорусская идентичность. Содержание. Динамика. Социально-демографическая и региональная специфика. Мн., 2012. Агляд падрыхтаваў Аляксей Братачкін.

Далей »

Спрадвечнае памежжа

Andrew Savchenko (2009). Belarus – A Perpetual Borderland. Leiden - Boston: Brill, 239+X p. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Пагарэлы.

Далей »

После советского марксизма?

Браточкин А., Гафаров И., Кебуладзе В., Русецкая Г., Шпарага О. После советского марксизма: история, философия, социология и психоанализ в национальных контекстах (Беларусь, Украина) / сост., науч. ред. О. Шпарага, – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2013. 288 с. Агляд падрыхтаваў Андрэй Ціхаміраў

Далей »
Яндекс.Метрика